سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
محبّت دنیا، خرد را تباه می کند و دل را ازشنیدن حکمت باز می دارد و کیفری دردناک می آورد . [امام علی علیه السلام]